NOVINKY

Kraslice z Polichna

Starosta obce Polichno a Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci vyhlasujú súťaž KRASLICE Z POLICHNA. Podrobnejšie informácie sú v prílohe. Vzhľadom na aktuálnu situácie…

Zrušenie prac.stretnutia 18.3.2020

Vážení kolegovia, keďže sa nám začalo šíriť respiračné ochorenie vyvolané koronavírusom COVID-19, zúžené vedenie združenia spoločne s riaditeľkou ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne (aj…

Pracovné stretnutie 18.3.2020

Pozývame Vás na pracovné stretnutie REGIONÁLNYCH ŠKÔL, ktoré sa uskutoční 18.3.2020 o 9:30 na ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Program je v prílohe. Najdôležitejším…

Správa z pracovného stretnutia na Dobrej Niva

Pozvánka na pracovné stretnutie do Dobrej Nivy

Regionálne pexeso

Pozvánka na Regionálne pexeso

Regionálna výchova, Valaská

Správa z pracovného stretnutia vo Vígľaši

ZŠ Vígľaš

Tanec hrou v edukačnej praxi

Pozvánka na pracovné stretnutie vo Vígľaši

Pozvánka Vígľaš

Vianočné prianie

Správa z konferencie v Kriváni

Zápisnica

Prihlasovací formulár

prihláška na predĺženie členstva v Združení

Písali o nás na stránke Matice slovenskej

http://matica.sk/regionalna-vychova-vo-vzdelavani/

Pozvánka na pracovné stretnutie – Kriváň

Vážení  kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2018 (piatok) o 09:00 v priestoroch MŠ Kriváň.  …

Prianie do nového školského roka

Pozvánka do Očovej na Detský folklórny festival

DFF 2018

Regionálna výchova v ZŠ Jaroslava Simana, Valaská

Regionálne prvky majú nezastupiteľné miesto vo vyučovacom procese mnohých učebných predmetov (slovenský jazyk, občianska náuka, technika, dejepis) aj na našej škole – ZŠ Jaroslava Simana,…

Pracovné stretnutie Sliač

Pracovné stretnutie Sliač

Slávnostná akadémia „Naše remeslá“

Pozvánka na Slávnostnú akadémiu „Naše remeslá“ v Slovenskej Ľupči pozvanka SL

Pozvánka na pracovné stretnutie na Sliači

pozvanka 1 pozvanka 2

Rozhlasová relácia

Na potrebu regionálnej výchovy ako súčasti učebných osnov upozornili aj Štefan Zima, predseda Folklórnej únie Slovenska a Mária Slosiariková, predsedníčka Združenia pedagógov zo škôl s…

Fašiangy v MŠ Batizovce

Fašiangy Naša MŠ je zameraná na regionálnu výchovu a a formou zážitkového učenia deti spoznávajú zvyky a tradície našej obce. Medzi ne patria aj Fašiangy. Pripomenuli sme si…

Vianočné prianie

Správa z pracovného stretnutia v Lučenci

Pracovné  stretnutie v Lučenci   Jesenné stretnutie Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou sa konalo 21.októbra 2017. Program stretnutia pripravila koordinátorka regionálnej výchovy v ZŠ  M.R….