2022_11_04 Konferencia SLIAČ

2022_05_27 Pracovné stretnutie v ZŠ P.Škrabáka Dolný Kubín

2022_06_25 ZŠ A.Sládkoviča Sliač – pracovná dielňa „Remeslo na našej škole“

2019_05_24 Regionálne pexeso v Dobrej Nive

2019_03_15 Pracovné stretnutie – Vígľaš

2018_10_26 Konferencia Kriváň

2018_04_27 Pracovné stretnutie – Sliač

2017_10_20 Pracovné stretnutie – Lučenec

2017_06_09 Regionálne pexeso – Malatiná

2017_03_24 Pracovné stretnutie – Banská Štiavnica

2016_10_21 Konferencia – Heľpa

2016_09_23 Pracovné stretnutie – Dlhé Pole

2016_03_21 Pracovné stretnutie – Špania dolina

2015_11_06 Konferencia Dobrá Niva

2015_05_20 Pracovné stretnutie – Heľpa

2015_03_25 Pracovné stretnutie – UĽUV Banská Bystrica

2014_05_12 Pracovné stretnutie – Vlkolínec

2014_03_25 Pracovné stretnutie – Banská Bystrica

2013_11_29 Konferencia Banská Bystrica

2013_Pracovné stretnutie – Slovenská Ľupča