2022_05_27 Pracovná porada v ZŠ P.Škrabáka Dolný Kubín

2022_06_25 ZŠ A.Sládkoviča Sliač – pracovná dielňa „Remeslo na našej škole“

2019_05_24 Regionálne pexeso v Dobrej Nive