Fašiangy v MŠ Batizovce

Fašiangy

Naša MŠ je zameraná na regionálnu výchovu a a formou zážitkového učenia deti spoznávajú zvyky a tradície našej obce.

Medzi ne patria aj Fašiangy. Pripomenuli sme si ich niekoľkými akciami. V prvom rade sme deťom vysvetlili symboliku jednotlivých  fašiangových postáv- „straškov“.

Materskú školu navštívil ujo Pavol, ktorý deťom predstavil hudobný nástroj heligónku. Zahral  im na nej a dovolil deťom, aby si vyskúšali zahrať pár tónov. Na záver za sprievodu heligónky si deti zaspievali „A v tých Batizovciach“ a „Fašiangy, Turice,…“.

Deti sú zručné a majú šikovné rúčky, tak si zhotovili hudobné nástroje, ktoré ku Fašiangom patria –heligónku a basu.

Na záver týždňa  sme si urobili fašiangový sprievod so „straškami“, ktorých sme si zhotovili podľa tých „skutočných.“ Zaspievali a zatancovali sme si. A tety kuchárky nám na obed pripravili šišky.

V sobotu sa deti s rodičmi zúčastnili veľkého fašiangovému sprievodu v obci.

 

Soňa Chalásová, riaditeľka MŠ