Slávnostná akadémia ZŠ Sama Cambela – Snáď sa ešte dá zachrániť

Slovenská Ľupča – Dňa 29.4.2023 pripravili žiaci a učitelia ZŠ Sama Cambela slávnostnú akadémiu školy. Od roku 2016 sa pravidelne konala k vybraným témam regionálnej výchovy. Dosiaľ boli spracované témy: významné osobnosti Slovenskej Ľupče 2016, naše remeslá 2018 v roku 2023 bola odprezentovaná téma prírodných zaujímavostí okolia Slovenskej Ľupče.

Na realizácii slávnostnej akadémie sa podieľali žiaci od 1. – po 9. ročník. Počas programu sa žiaci predviedli s recitačnými, tanečnými, speváckymi či hereckými schopnosťami. Ich výkony boli odmenené pozitívnymi reakciami publika.  

Milým spôsobom zazneli i vážne myšlienky k zamysleniu sa nad vlastným konzumným spôsobom života a správaním sa k prírode a jej ochrane.

K príprave slávnostnej akadémie sa podujala aj väčšina pedagógov školy pod vedením p. zástupkyne R. Maloveskej. Vďaka výbornej spolupráci učiteľov a žiakov školy vznikol program, ktorý bude ešte dlho rezonovať v povedomí širokej verejnosti. 

Za spoluprácu ďakujeme obci Slovenská Ľupča a ZUŠ Slovenská Ľupča.

K slávnostnej akadémii ZŠ vydala dva zaujímavé materiály:

– Spoznaj Ľupčiansky chotár – ide o kreslenú mapu Ľupčianskeho chotára, v ktorej sú vyznačené zaujímavé  turistické trasy k vzácnym prírodným výtvorom.

– Naše prírodné zaujímavosti – súhrnný popis prírodných zaujímavostí v katastri obce Slovenská Ľupča, ktoré budú slúžiť ako metodický materiál k výučbe regionálnej výchovy na škole prípadne ako informačný buletin pre širokú verejnosť či návštevníkov obce. Je to ďalší diel k sérii o Slovenskej Ľupči – dosiaľ boli vydané brožúry k významným osobnostiam a remeslám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *