Regionálna výchova v ZŠ Jaroslava Simana, Valaská

Regionálne prvky majú nezastupiteľné miesto vo vyučovacom procese mnohých učebných predmetov (slovenský jazyk, občianska náuka, technika, dejepis) aj na našej škole – ZŠ Jaroslava Simana, VALASKÁ. Posielame Vám malú ,,ochutnávku“  projektov a úspechov našich žiakov.

Mgr. Soňa Skladaná

regionálnavýchova