Ak sa chcete stať členom združenia, stiahnite si a vyplňte formulár. Následne Vás prosíme, aby ste sa dohodli s ľubovoľnou školou zo združenia, aby Vám overila Vašu žiadosť (úplne najideálnejšie riešenie je pozvať zástupcu školy zo združenia do Vašej školy napr. na krátke predstavenie, folk. akciu, prípadne iba na návštevu školy)

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR VO WORD-e

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR V PDF