Pracovná porada on-line 10.11.2021

V stredu 10.11.2021 sa konala pracovná porada všetkých „regionálnych škôl“ v prostredí Microsoft Teams. Všetkým školám boli zaslané prihlasovacie linky. Zápisnicu s prac. stretnutia doručíme opäť emailom každej škole.

Na porade sme informovali o nadviazaní spolupráce so ŠPÚ. Združenie nominuje 2 členov do komisií, ktoré pracujú na príprave návrhu vstupného dokumentu k novému kurikulu pre základné školy. Obsahovať bude charakteristiku, zameranie a ciele vzdelávacej oblasti, komponenty vzdelávacej oblasti a ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích cykloch. Členov navrhujeme do komisie pre vzdelávaciu oblasť ČLOVEK a SPOLOČNOSŤ a do komisie pre vzdelávaciu oblasť UMENIE A KULTÚRA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *