Pracovné stretnutie 18.3.2020

Pozývame Vás na pracovné stretnutie REGIONÁLNYCH ŠKÔL, ktoré sa uskutoční 18.3.2020 o 9:30 na ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Program je v prílohe.

Najdôležitejším bodom bude prezentácia pracovného materiálu Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu na prípravu voliteľného predmetu o tradičnej ľudovej kultúre, v ktorej nás zastupuje doterajšia predsedníčka združenia PaedDr. Mária Slosiariková. Aj naša vecná diskusia k materiálom môže ovplyvniť učebné osnovy nového predmetu v ďalšom školskom roku.

Preto Vás srdečne pozývam v mene združenia na toto pracovné stretnutie. Zároveň Vás pozývam aj na prezentáciu výučby regionálnej výchovy na Základnej škole Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne, ktorá bude v úvode pracovného stretnutia.

Tešíme sa na stretnutie

Mgr. Peter Harmat, ZŠ s MŠ Malatiná, predsedajúca škola združenia

www.zsmalatina.edupage.org

043-5895168, 0907 856 295