Správa z pracovného stretnutia v Lučenci

Pracovné  stretnutie v Lučenci

 

Jesenné stretnutie Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou sa konalo 21.októbra 2017. Program stretnutia pripravila koordinátorka regionálnej výchovy v ZŠ  M.R. Štefánika v Lučenci Mgr. Radana Tuhárska.

V budove  základnej školy nás privítala  pani riaditeľka Mgr. Gabriela Aláčová a žiaci školy krátkym folklórnym vystúpením. Potom sme sa presunuli do starej budovy   základnej školy, kde sme mali možnosť vidieť ukážky hrnčiarskeho krúžku a oboznámili sme sa s tradíciou   hrnčiarstva v Novohrade. Tu sa uskutočnila aj plenárna schôdza  Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. Z diskusie vyšli dva závery, ktoré je potrebné riešiť:

  1. Hľadať spôsoby propagácie združenia, s cieľom získať nových členov.

2.Vyriešiť certifikáciu členov, limitovanú časom trvania platnosti certifikátu. Určiť postup do    budúcnosti.

Dohodli sme sa aj na predbežnom pláne pracovných  stretnutí na budúci kalendárny rok. Jarné zasadnutie bude na ZŠ Sliač a jesenné v MŠ Kriváň. Výročná konferencia bude pravdepodobne v Hliníku nad Hronom.

Po zasadnutí  sme sa autobusom presunuli do zrekonštruovanej Synagógy, kde sme mali krátky výklad o histórii a súčasnom využívaní Synagógy.

Obcou Polichno nás sprevádzal pán starosta Kyseľ, ktorý nám  ukázal rodný dom Boženy Slančíkovej Timravy. Navštívili sme aj evanjelický kostol, kde bol jej otec evanjelickým farárom.

Exkurziu sme ukončili na obecnom úrade v Halíči, kde nám združenie starostov obcí Novohradské podzámčie, pripravilo krátku prezentáciu o mikroregióne.

Myslím, že sme boli všetci návštevou Novohradu nadšení. Odniesli sme si veľa informácii o tomto regióne a veľa pozitívnych emócii zo stretnutia s milými, zanietenými ľuďmi. Ďakujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PaedDr. Mária Slosiariková