Aktuálne informácie z pracovnej skupiny REGIONÁLNA VÝCHOVA a ĽUDOVÁ KULTÚRA

Dňa 27.5.2022 vznikla nová pracovná skupina pri ŠPÚ (teraz NIVAM) na podporu prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA. Naše združenie má v nej nasledujúce zastúpenie:

PaedDr. Dagmar Budincová (ZŠ J.Drdoša Vígľaš), Mgr. Kvetoslava Babiaková (ZŠ s MŠ J.S.Neresnického Dobrá Niva),  PaedDr. Jana Krížová, PhD. (ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča), Mgr. Peter Harmat (ZŠ s MŠ Malatiná)

V mesiacoch jún, júl, august a september 2022 sme intenzívne pracovali a pracujeme na zosúladení obsahu, ktorý školy preberajú na regionálnych výchovách. Za neustálej komunikácie s NIVAM sme vytvorili ucelený dokument výkonových a obsahových štandardov pre všetky cykly nového ŠVP (Štátneho vzdelávacieho programu).

Zároveň sme absolvovali pracovné stretnutia s jednotlivými pracovnými skupinami, aby sme čo najviac implementovali regionálnu výchovu a ľudovú kultúru do učebných osnov každej oblasti z nového ŠVP.

Dokument v najbližšej dobe predstavíme aj členom združenia. V súčasnosti čakáme na predstavenie vízie, ako ďalej s prierezovými témami.

2022_09_15 Peter Harmat

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *