Metodicko odborný seminár – Banská Bystrica

Dňa 25.10.2023 sme spoločne p. doc. Mgr. Janou Ambrózovou PhD. z UKF Nitra zorganizovali metodicko-odborný seminár k regionálnej výchove a ľudovej kultúre. V dopoludňajšom programe vystúpili prednášajúci z oddelenia etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre, po krátkom občerstvení pokračoval program pracovnou poradou združenia. V nasledujúcom linku je zápisnica zo zasadnutia.

http://www.regioskoly.sk/wp-content/uploads/2023/12/2023_10_25-zapisnica-z-met.seminaru-Banska-Bystrica-1.pdf