Pozvánka na pracovné stretnutie vo Vígľaši

Pozvánka Vígľaš

Vianočné prianie

Správa z konferencie v Kriváni

Zápisnica

Prihlasovací formulár

prihláška na predĺženie členstva v Združení

Písali o nás na stránke Matice slovenskej

http://matica.sk/regionalna-vychova-vo-vzdelavani/

Pozvánka na pracovné stretnutie – Kriváň

Vážení  kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2018 (piatok) o 09:00 v priestoroch MŠ Kriváň.  …

Prianie do nového školského roka

Pozvánka do Očovej na Detský folklórny festival

DFF 2018

Regionálna výchova v ZŠ Jaroslava Simana, Valaská

Regionálne prvky majú nezastupiteľné miesto vo vyučovacom procese mnohých učebných predmetov (slovenský jazyk, občianska náuka, technika, dejepis) aj na našej škole – ZŠ Jaroslava Simana,…

Pracovné stretnutie Sliač

Pracovné stretnutie Sliač