Pracovná porada on-line 25.10.2021

V pondelok 25.10.2021 sa konala pracovná porada všetkých „regionálnych škôl“ v prostredí Microsoft Teams. Všetkým školám boli zaslané prihlasovacie linky. Zápisnicu s prac. stretnutia doručíme opäť emailom každej škole.

Na porade sme sa dohodli na ďalšom pokračovaní práce združenia, všetky prítomné školy boli oboznámené s financovaním a počtom členov združenia, potvrdili sme podmienky akreditácie vstupu do združenia a vyjadrili sme sa k novému štátnemu kurikulu (aj k pripravovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu).