Sticky

Dňa 25.10.2023 sme spoločne p. doc. Mgr. Janou Ambrózovou PhD. z UKF Nitra zorganizovali metodicko-odborný seminár k regionálnej výchove a ľudovej kultúre. V dopoludňajšom programe vystúpili prednášajúci z oddelenia etnológie ÚMKTKE FF UKF v Nitre, po krátkom občerstvení pokračoval program pracovnou poradou združenia. V nasledujúcom linku je zápisnica zo zasadnutia.Continue Reading

Sticky

V každom človeku je kúsok hravého a zvedavého dieťaťa, ktoré s očakávaním otáča kartičky pexesa, aby ako prvé našlo správnu dvojicu. No v našom pexese nehľadáme páry. Práve naopak. Ide o jedinečné pexeso – pexeso zložené s originálov. Jeho jedinečnými dielikmi sú školy patriace do Združenia škôl s regionálnym zameraním, ktoré sa 24. mája 2023Continue Reading

Sticky

Slovenská Ľupča – Dňa 29.4.2023 pripravili žiaci a učitelia ZŠ Sama Cambela slávnostnú akadémiu školy. Od roku 2016 sa pravidelne konala k vybraným témam regionálnej výchovy. Dosiaľ boli spracované témy: významné osobnosti Slovenskej Ľupče 2016, naše remeslá 2018 v roku 2023 bola odprezentovaná téma prírodných zaujímavostí okolia Slovenskej Ľupče. Na realizácii slávnostnej akadémieContinue Reading

Sticky

Proces spracovania ľanu … siatie, močenie, sušenie, lámanie, česanie, zváranie, pradenie … žiaci videli prostredníctvom videa. Následne tkanie na tkáčskych doštičkách, technika tkania na krosnách v Remeselnom dvore … to všetko v rámci regionálnej výchovy zažili žiaci 4.ročníka Základnej školy M.B.Funtíka v Očovej.Continue Reading

Milí členovia združenia, milí podporovatelia regionálnej výchovy. V mesiaci máj (konkrétne 24.5.2023 – streda) pripravujeme REGIONÁLNE PEXESO v Liptovských Sliačoch. Školy zo združenia sa budú prezentovať detskými folklórnymi súbormi, výrobkami detí s regionálnou tematikou, formami výučby regionálnej výchovy na školách. Srdečne Vás pozývame. Peter Harmat, predseda združenia.Continue Reading

Sticky

Dňa 4.11.2022 sa v Základnej škole A.Sládkoviča v SLIAČI uskutočnila Konferencia Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. Videli sme školu s množstvom regionálnej výzdoby, šikovnými žiakmi aj vyučujúcimi. Naučili sme sa plstiť, boli nám predvedené ukážky modrotlače vytvárané aj v školskom prostredí. Dozvedeli sme sa aj o možnostiach, kam sa uberá regionálna výchova v novom kurikule.Continue Reading

Sticky

Dnes 27.10.2022 sa všetci žiaci základnej školy Sama Cambela zo Slovenskej Ľupče  vybrali do školy bez učebníc. Čakal nás už tradičný Deň remesiel počas ktorého žiaci usilovne tvoria výrobky na vianočné trhy. Okrem toho nás čakalo stretnutie s rôznymi remeselníkmi z našej obce i regiónu. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé výrobky a ochutnať fajnoty. VšetkýmContinue Reading

Sticky

Dňa 27.5.2022 vznikla nová pracovná skupina pri ŠPÚ (teraz NIVAM) na podporu prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA. Naše združenie má v nej nasledujúce zastúpenie: PaedDr. Dagmar Budincová (ZŠ J.Drdoša Vígľaš), Mgr. Kvetoslava Babiaková (ZŠ s MŠ J.S.Neresnického Dobrá Niva),  PaedDr. Jana Krížová, PhD. (ZŠ S.Cambela Slovenská Ľupča), Mgr. Peter Harmat (ZŠContinue Reading

Sticky

Vyšívaná záložka a kľúčenka Zámerom projektu je priviesť jednoduchú remeselnú tvorbu priamok k deťom. Projekt má v deťoch vzbudiť záujem o ručné práce, oboznámiť ich s našími tradíciami a naučiť sa novú zručnosť. Podporiť ľudovú tvorbu a myslenie detí smerom k slovenskému dedičstvu. Doniesť tvorivú aktivitu do obcí,  pre svojich žiakovContinue Reading