Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou Pozvánka Srdečne Vás pozývame na prehliadku regionálnej výchovy v základnej a materskej škole výročie „Regionálne pexeso“ ktoré sa bude konať dňa 9.júna 2017 v Malatinej. Cieľ prehliadky: prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy v materskej a základnej škole, uskutočniť  stretnutie odborníkov  a pedagógov zaoberajúcich sa praktickými aspektmi problematikyContinue Reading

Miestom pracovného stretnutia členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou bola tentokrát Banská Štiavnica. Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku, známe v minulosti ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou a akademickou tradíciou. Dňa 11. decembra 1993 bolo mesto Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.Continue Reading

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou Pozvánka na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 24. marca 2017 v Banskej Štiavnici Program: 10:00 hod.                          Zraz účastníkov  na parkovisku pod Novým zámkom v Banskej Štiavnici. 10:00 – 11:45 hod.             Spoznávanie Banskej Štiavnice – prehliadka historickej časti   mesta s odborným výkladom sprievodcu. 12:00 – 13:00Continue Reading

Výročná konferencia“ Škola s regionálnou výchovou 2016“                     Tohtoročná Výročná konferencia Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou sa konala v rázovitej, na tradície bohatej, horehronskej obci Heľpa. Základná škola v Heľpe úlohu hostiteľky zvládla výborne aj vďaka dobrej spolupráci s Obecným  úradom v Heľpe. Konferencia sa konala vo veľmi pekných priestoroch penziónu Lucs. Budova penziónuContinue Reading

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou Pozvánka Srdečne Vás pozývame na výročnú konferenciu „Škola s regionálnou výchovou,“                  ktorá sa bude konať dňa 21.10.2016  v penzióne Lucs v  Heľpe. Cieľ konferencie: prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy v materskej a základnej škole, uskutočniť pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa praktickými aspektmi problematiky regionálnej výchovy.Continue Reading

Dňa 23.septembra sa  konalo pracovné stretnutie Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v ZŠ s MŠ Dlhé Pole. Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie pani zástupkyne Mgr. Márie Mrníkovej. Špecifikum obce Dlhé Pole je drotárstvo s viac ako 300 ročnou tradíciou. Táto hrdosť na predkov a drotárske remeslo sa preniesla aj do regionálnejContinue Reading

Dňa 19.mája 2016 sa v našej MŠ uskutočnil ďalší ročník ľudovej akadémie, ktorú každoročne venujeme zakladateľke predškolskej výchovy v Batizovciach, pani Kataríne Šikorskej. Téma tohtoročnej akadémie bola: „Ako si Maťko a Kubko na staré časy zaspomínali.“ Vieme, že naši predkovia sa venovali chovu oviec, všade v okolí boli salaše a  mali dobré meno a chýr široko-ďaleko. Keď sa na jarContinue Reading

Naša materská škola je vidiecka. Nachádza sa v krásnej podtatranskej prírode, bohatej na ľudové zvyky a tradície, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie. Avšak v dnešnom pretechnizovanom období tradičný ľudový prejav postupne zaniká. Sme hrdí na to, že v našej obci má regionálna kultúra svoje významné miesto a uplatnenie. Čím skôr sa s ňou deti oboznámiaContinue Reading