Už v minulosti ľudia vedeli, že sám človek to má zložitejšie, že v jednote a spolupráci je sila. Veď aj ľudové porekadlo hovorí o tom, že „svoji majú ako reťaz spolu držať“. A to je hlavné „motto“ spolupráce škôl v Združení pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. V čom spočíva spolupráca: vo vzájomnej výmene skúseností, vedomostí a informácií, v metodickejContinue Reading

Problematika regionálnej výchovy má svoju históriu, ale stále je aktuálna a v súčasnosti sa jej začína venovať čoraz väčšia pozornosť. Štátny vzdelávací program Slovenskej republiky umožňuje základným školám orientovať sa vlastným smerom, vytvoriť nové predmety a integrovať poznatky. Viacero škôl najmä v rámci Združenia pedagógov zo škôl regionálnou výchovou takúto možnosť privítalo a v súčasnosti rozbiehaContinue Reading

V súčasnosti sa problematike regionálnej výchovy prikladá čoraz väčší dôraz, pretože existuje veľa spôsobov ako vychovávať a vzdelávať žiakov, ale máloktorý ponúka toľko aspektov, variácií, prístupov, metód, eventualít, špecifík ako regionálna výchova. Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu nejednotnosti aplikácie regionálnej výchovy v podmienkach základných škôl sa pedagógovia na ZŠ Sama Cambela s podporou DomuContinue Reading

kreditáciu pre členské školy združenia je možné získať po splnení minimálne sedem podmienok z desiatich, ktoré sú dominantnými pre napĺňanie cieľov združenia. Ich výber je individuálny. Akreditácia sa udeľuje raz ročne na výročnej vedeckej konferencii, kde sa zároveň prijímajú aj nové členské školy. Po úspešnom zvládnutí vybraných podmienok a prezentácii ich činnostiContinue Reading