Naša materská škola je vidiecka. Nachádza sa v krásnej podtatranskej prírode, bohatej na ľudové zvyky a tradície, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie. Avšak v dnešnom pretechnizovanom období tradičný ľudový prejav postupne zaniká. Sme hrdí na to, že v našej obci má regionálna kultúra svoje významné miesto a uplatnenie. Čím skôr sa s ňou deti oboznámiaContinue Reading

K 23.1.2018 evidujeme v našom združení 31 škôl. Tu je ich zoznam aj s novým predstavenstvom združenia: Vedenie združenia: ZŠ s MŠ J. Slávika Neresníckeho Dobrá Niva – predseda ZŠ M. Bela Funtíka Očová ZŠ Zvolenská Slatina Dozorná rada: ZŠ s MŠ Likavka – predseda ZŠ Liptovské Sliače ZŠ s MŠ Malatiná ČlenskéContinue Reading

Dňa 21.3.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov združenia v strarobylej baníckej obci Špania Dolina. Členovia združenia zosumarizovali svoju činnosť za uplynulý rok a riaditeľ združenia PaedDr. René Kováčik poďakoval pani riaditeľke zo ZŠ Juraja Slávike Neresníckeho z Dobrej Nivy PaedDr. Márii Slosiarikovej za výbornú prípravu výročnej konferencie. Tohtoročnú konferenciu zorganizujúContinue Reading

Vážení priatelia, pozývame Vás na pracovné stretnutie členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou dňa 21.3.2016 (pondelok) o 09.30 v priestoroch penziónu Klopačka na Španej Doline.  Prosíme o potvrdenie účasti z dôvodu zabezpečenia obedu. Program: Otvorenie Vyhodnotenie konferencie Výročná správa Združenia Finančná správa Združenia Voľby do predstavenstva združenia Návšteva starej školy – Historickej ĽudovejContinue Reading

Výborné fašiangy s tradíciou ako má byť ste mohli zažiť aj v Dlhom Poli, kde ich pripravili učitelia a žiaci ZŠ s MŠ Dlhé Pole. Pochovávanie basy sa uskutočnilo 9.2.2016 o 16 00 hod. v Základnej škole v Dlhom Poli. S nasledujúcim programom: 11:00 – 13:00- Fašiangový sprievod po dedine-žiaci 9.A a 9.B, Karneval v telocvični – žiaciContinue Reading

Milí priatelia, kolegovia, členovia, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i pracovnom živote. Tešíme sa na Vás v roku 20Continue Reading

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou každoročne organizuje výročnú konferenciu, na ktorej akredituje nové členské školy. Okrem získania tohto ocenenia, učitelia medzi sebou prezentujú možnosti uplatňovania regionálnej výchovy na školách, diskutuje sa s odborníkmi v tejto oblasti a zároveň školy sa prezentujú aj vlastnou činnosťou prostredníctvom svojich žiakov vContinue Reading

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na konferenciu „Škola s regionálnou výchovou“, ktorá sa bude konať dňa 06.11.2015 v ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive. Cieľ konferencie: prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy v materskej a základnej škole, uskutočniť pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa praktickými aspektmi problematiky regionálnej výchovy. Organizátori konferencie ZdruženieContinue Reading

Dňa 7.10.2015 sa v ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresníckeho v Dobrej Nive uskutočnilo pracovné stretnutie členov združenia. Stretnutie otvorila a všetkých prítomných privítala pani riaditeľka hostiteľskej školy p. PaedDr. Mária Slosiariková. Na úvod stretnutia pomocou videoprojekcie predstavila svoju školu a prostredníctvom žiakov – členov DFS Dobronky aj tradície regiónu.Continue Reading

Vážení  kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou dňa 07.10.2015 (streda) o 09.30 v priestoroch ZŠ s MŠ Juraja Slávika v Dobrej Nive. Hlavnou témou pracovného stretnutia bude príprava výročnej konferencie a akreditácia škôl, ktoré ňou ešte neprešli. Vedenie združenia.Continue Reading