Výhody účasti v združení

Už v minulosti ľudia vedeli, že sám človek to má zložitejšie, že v jednote a spolupráci je sila. Veď aj ľudové porekadlo hovorí o tom, že „svoji majú ako reťaz spolu držať“. A to je hlavné „motto“ spolupráce škôl v Združení pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. V čom spočíva spolupráca:

 • vo vzájomnej výmene skúseností, vedomostí a informácií,
 • v metodickej pomoci,
 • vo výmene metodických a didaktických materiálov,
 • v spoločných osobných stretnutiach,
 • v odbornej pomoci a záštite,
 • v databáze overených a odskúšaných metodických materiálov,
 • v studnici nápadov a príležitostí,
 • v inšpirácii vo výchove a vzdelávaní,
 • v osobnostnom i prosociálnom cítení,
 • v obohatení vlastného hodnotového systému,
 • v tradícii a úcte na náš národ a jeho špecifiká,
 • v podpore prekonať vlastné hranice…

… v možnosti ako uviedol J. A. Komenský hľadania spôsobov aby sme ako učitelia menej učili ale žiaci viacej pochopili…

A ako sa je možné stať členom?

 1. Vyplniť prihlasovací formulár.
 2. Uhradiť členský poplatok 20 €/rok.
 3. Splniť 7 z 10 akreditačných podmienok.
 4. A potom už len neprestať…

Čo tým získate?

 1. Propagáciu seba samého i  školy aj na viacerých odborných fórach.
 2. Propagáciu vlastnej činnosti a činnosti školy na webe Združenia.
 3. Heslo a prístup k metodickým a didaktickým materiálom vhodným na výučbu regionálnej výchovy.
 4. Prestíž školy.
 5. Po splnení akreditačných podmienok získate certifikát.
 6. A v neposlednom rade možnosť vlastného štúdia predmetnej problematiky, v budúcnosti snáď formou akreditovaného štúdia.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.