Súčasnosť regionálnej výchovy

V súčasnosti sa problematike regionálnej výchovy prikladá čoraz väčší dôraz, pretože existuje veľa spôsobov ako vychovávať a vzdelávať žiakov, ale máloktorý ponúka toľko aspektov, variácií, prístupov, metód, eventualít, špecifík ako regionálna výchova. Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu nejednotnosti aplikácie regionálnej výchovy v podmienkach základných škôl sa pedagógovia na ZŠ Sama Cambela s podporou Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici rozhodli obnoviť Združenie pedagógov zo škôl s vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.

Na prvom obnovujúcom stretnutí 31.5.2012 v Slovenskej Ľupči sa zúčastnili zástupcovia z ôsmich ZŠ a odhlasovali niekoľko kľúčových zmien:

  • zmenu stanov združenia,
  • názov združenia: Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou,
  • upravili podmienky členstva v združení,
  • odhlasovali nové predstavenstvo v zložení ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči v spolupráci so ZŠ Spojová v Banskej Bystrici a ZŠ Hrochoť a dozorný výbor združenia: ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače, ZŠ Malatiná a ZŠ Valaská,
  • vytvorili novú koncepciu združenia, navrhli model akreditácie a vzdelávania učiteľov v praxi v problematike regionálnej výchovy.

Následne sa stretli 27.9.2012 na ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch, kde okrem potrebných organizačných vecí sa v rámci obnovy združenia zaoberali i koncepčnými otázkami. Zhodli sa, že podstatným krokom vo zviditeľnení myšlienok Združenia a najmä spôsobom jeho prezentácie, smerovania, nových nápadov a vízií bude konanie konferencie. Konferencia, ktorej cieľom je prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy do edukácie a v prehlbovaní vlasteneckého vzdelávania u detí pod názvom Regionálna výchova v školskom vzdelávacom programe, bude predstavovať inovatívny prístup v problematike regionálnej výchovy. Celoslovenská konferencia v organizácii Združenia a v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Banskej Bystrici sa bude konať 30. 11. 2012 v MKS v Slovenskej Ľupči a jej súčasťou bude aj prezentácia žiakov z členských škôl pod názvom Regionálne pexeso. Takýmto spôsobom sa snažíme prepojiť edukačnú teóriu s praxou, odborníkov a teoretikov s praktikmi a deťmi ako dôkaz pedagogickej činnosti.

Čas ukáže, ako sa podarí zrealizovať všetky vízie, ale evidentná je chuť, snaha a ohromný elán všetkých zúčastnených obnoviť a najmä uchovať bohatstvo minulých generácií pre naše deti.

 

Mgr. René Kováčik

riaditeľ združenia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.