Aktivity s regionálnou tematikou v MŠ Batizovce

Naša materská škola je vidiecka. Nachádza sa v krásnej podtatranskej prírode, bohatej na ľudové zvyky a tradície, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie.

Avšak v dnešnom pretechnizovanom období tradičný ľudový prejav postupne zaniká. Sme hrdí na to, že v našej obci má regionálna kultúra svoje významné miesto a uplatnenie. Čím skôr sa s ňou deti oboznámia a dostanú ju do srdiečka, tým viac sa jej budú v budúcnosti venovať  a tak zabezpečia, aby bola zachovaná pre budúce generácie. Nakoľko ide o dedičstvo našich predkov pre nás a budúce generácie, nechceme, aby zaniklo. Práve v predškolskom veku je dieťa veľmi vnímavé a to, čo si osvojí, rozvíja aj neskôr. Regionálnej výchove sa venujeme už niekoľko rokov, takže pri pomenovaní a zameraní nášho školského vzdelávacieho programu sme vedeli, že to je tá  správna cesta, ktorou chceme ísť. Prostredníctvom regionálnej výchovy sa dieťa neoboznamuje len s ľudovými tradíciami, ale tiež si vytvára rebríček hodnôt, ktorý súvisí so zdravým životným štýlom a s enviromentálnou výchovou.

Edukačná činnosť je zameraná aj na to, aby deti v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru svojej obce.

V mesiaci marec sme mali v MŠ veľmi krásnu aktivitu, ktorú sme pripravili v spolupráci s MO MS. Koordinátorka našej regionálnej výchovy p. Olina Pastrnáková a jej dcéra Jarmilka oboznámili deti so spôsobom životom  našich predkov, bývaním, predmetmi dennej potreby, pracovným náradím a nástrojmi. Taktiež s tým, ako žili v súlade s prírodou, jej zákonitosťami, ako to vedeli využiť v svoj prospech/ kedy je najlepšie siať, ako pripraviť pôdu pred zimou,…./. Teoretické poznatky boli spojené s praktickými ukážkami. Deti si vyskúšali pradenie, „rajbanie“, kropenie plátna, mútenie masla,….Pri práci sme si všetci spoločne zaspievali naše krásne batizovské piesne.

Vypisovanie veľkonočných vajíčok  s ujom Milanom Pastrnákom v MŠ Batizovce

Dňa 17.03. 2016 navštívil našu materskú školu ujo Milan Pastrnák, ktorý prišiel deťom porozprávať a ukázať, ako sa v našej obci vypisujú veľkonočné vajíčka. Hovoril aj o tom, že prvé vajíčko vypísal, keď chodil ešte do školy v Batizovciach. Naučil sa to od svojej starej mamy. Jeho stará mama, pani Anna Pastrnáková, rod. Štefková v spolupráci s pánom učiteľom Milošom Šikorským každý rok pre žiakov pripravovali na hodinách ručných prác praktické ukážky vypisovania veľkonočných vajíčok A veru to aj padlo na úrodnú pôdu. Z týchto žiakov viacerí sa aj v súčasnosti tomuto venujú a  svoju zručnosť s láskou odovzdávajú ďalším, pretože im záleží na tom, aby sa tradícia uchovala aj pre budúce generácie. Ujo Milan chodí po celom Slovensku a oboznamuje ľudí so zvykmi a tradíciami našej obce a takto prezentuje našu krásnu podtatranskú dedinku.

Deti sa dozvedeli aj to, ako sa vajíčko natiera tušom a potom sa vypisuje špeciálne prispôsobeným pilníkom. Ujo Milan ukázal deťom aj rôzne vajíčka, ktoré touto technikou ozdobil. Boli to slepačie, kačacie, husacie, pštrosie a aj bocianie vajíčka. Deti to veľmi zaujímalo, dávali mu otázky  a potom sa s chuťou pustili do vypisovania vajíčok. Boli to len také nesmelé čiarky, krúžky, pokus o písmenká, ale je dôležité, že ich to zaujalo a teraz už len od nich záleží, či sa budú v tomto zdokonaľovať, tak ako ujo Milan…:-)

S. Chalásová, riad. MŠ Batizovce.