Problematika regionálnej výchovy má svoju históriu, ale stále je aktuálna a v súčasnosti sa jej začína venovať čoraz väčšia pozornosť. Štátny vzdelávací program Slovenskej republiky umožňuje základným školám orientovať sa vlastným smerom, vytvoriť nové predmety a integrovať poznatky. Viacero škôl najmä v rámci Združenia pedagógov zo škôl regionálnou výchovou takúto možnosť privítalo a v súčasnosti rozbiehaContinue Reading

V súčasnosti sa problematike regionálnej výchovy prikladá čoraz väčší dôraz, pretože existuje veľa spôsobov ako vychovávať a vzdelávať žiakov, ale máloktorý ponúka toľko aspektov, variácií, prístupov, metód, eventualít, špecifík ako regionálna výchova. Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu nejednotnosti aplikácie regionálnej výchovy v podmienkach základných škôl sa pedagógovia na ZŠ Sama Cambela s podporou DomuContinue Reading