História regionálnej výchovy

Problematika regionálnej výchovy má svoju históriu, ale stále je aktuálna a v súčasnosti sa jej začína venovať čoraz väčšia pozornosť. Štátny vzdelávací program Slovenskej republiky umožňuje základným…

Súčasnosť regionálnej výchovy

V súčasnosti sa problematike regionálnej výchovy prikladá čoraz väčší dôraz, pretože existuje veľa spôsobov ako vychovávať a vzdelávať žiakov, ale máloktorý ponúka toľko aspektov, variácií, prístupov, metód,…