Pozvánka stretnutie Malatiná

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na prehliadku regionálnej výchovy v základnej a materskej škole

 1. výročie

„Regionálne pexeso“

ktoré sa bude konať dňa 9.júna 2017 v Malatinej.

Cieľ prehliadky:

 • prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy v materskej a základnej škole,
 • uskutočniť  stretnutie odborníkov  a pedagógov zaoberajúcich sa praktickými aspektmi problematiky regionálnej výchovy,
 • prezentovať praktické ukážky regionálnej výchovy  žiakov na Regionálnom

Organizátori konferencie:

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou

Základná škola s materskou školou Malatiná

Odborný garant konferencie:

 • PaedDr. Július Lomenčík, PhD. – PDF UMB Banská Bystrica
 • Miroslava Gašparová, PhD. – PDF UMB Banská Bystrica
 • PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. – PDF KU, Inštitút Juraja Páleša Levoča
 • RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. – PDF UMB Banská Bystrica
 • Martina Škodová, PhD. – FPV UMB Banská Bystrica
 • Andrea Jágerová- Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

Tematické zameranie:

„Moja obec, môj región“ 

významné osobnosti, prírodné špecifiká, ľudová kultúra a folklór, technické pamiatky, historické pamiatky, ľudová slovesnosť, remeselná výroba v edukácii regionálnej výchovy v materskej a základnej škole.

Formy prezentácie: folklór – tanec, spev, choreografie, dramatizácia, ukážky výrobkov ,prezentácia zamerania regionálnej výchovy, hra na hudobných nástrojoch…..).

Časový limit vystúpenia jednej školy: max. 10 minút

 Program:

    8,00 hod –  9,30 hod –    Prezentácia účastníkov prehliadky v ZŠ Malatiná

 • Príprava prezentačných stánkov na amfiteátri

9,30 hod -10,00 hod – Sprievod  účinkujúcich – centrum obce Malatiná

10,00 hod -10,30 hod – Otvorenie Regionálneho pexesa

–   Certifikácia nových členov  Združenia pedagógov zo škôl

s regionálnou výchovou

10,30 hod -12.30 hod – Regionálne pexeso

13,00 hod                   –  Obed

Prihlášku  a krátky popis prezentácie pošlite do 22.5.2017 na adresu: ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického, Školská 147/3, Dobrá Niva 962 61 alebo mailom: regioskoly@gmail.com

Informácie o Regionálnom pexese  a formulár prihlášky nájdete na webovej stránke Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou: www.regioskoly.sk

Dopravu  a účastnícky poplatok hradí vysielajúca škola resp. organizácia.

Účastnícky poplatok : 15,- € na  jedného dospelého účastníka.  

Deti majú hradený účastnícky poplatok zo Združenia. Počet detí je limitovaný na max. cca 20 detí.

 • Zahŕňa náklady na  prenájom, občerstvenie, obed
 • Poplatok je potrebné uhradiť na účet VUB : SK7202000000003079075956    do 22.5.2017.Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť školu!
 • Do Regionálneho pexesa prineste darček pre spoluúčinkujúcich .

 Kontakty :

PaedDr. Mária Slosiariková, tel. 0908 940637, 045 5382361
mariaslosiarikova7@gmail.com

Mgr. Peter  Harmat , ZŠ s MŠ Malatiná
harmat35@gmail.com

Prihláška na regionálne pexeso