Správa z Regionálneho pexesa v Malatinej

Regionálne pexeso v Malatinej

9.jún 2017

Tak, ako sa v pexese odkrývajú jednotlivé kartičky, tak nám žiaci postupne predstavili svoje obce a regióny, odkiaľ pochádzajú, kde žijú.

Pexeso bolo tvorené rôznymi obrázkami, vystúpeniami žiakov. Zúčastnená škola si mohla zvoliť ľubovoľnú formu prezentácie. Pod pestrofarebnými kartičkami sa ukrýval spev, hudba, tradičné remeslá a zvyky. Žiaci nám ukázali čo všetko vedia o svojom regióne. Súčasťou rôznorodosti  pexesa bol aj malý darček, ktorý každá škola priniesla.

Ako prvá sa predstavila ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch. Žiaci 9. ročníka v rámci regionálnej výchovy vytvorili ročníkovú prácu, v ktorej sa venovali krásnemu zvyku dodnes živému na svadbách v tomto regióne. Po vyhľadaní dostatočného množstva materiálov a informácií spracovali malé dramatické dielko s témou odčepčenia nevesty.

Ďalšia kartička ukrývala program žiakov hostiteľskej školy v Malatinej. Škola síce neveľká, ale o to možno silnejšie regionálne  cítenie bolo vidieť na žiakoch. Veď už od roku 1992 začleňujú regionálnu výchovu do vyučovania. Predstavili sa pásmom detských hier a piesní pod názvom „Hajde húsky“.

Pexeso bolo tvorené naozaj rôznorodými obrázkami. Žiaci zo ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou nám porozprávali o zaujímavostiach svojho regiónu a zároveň predstavili svoj stánok.

ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča v Sliači bola na Pexese nováčik, získala akreditáciu práve na tomto Regionálnom pexese. Hneď sa však zapojili do diania svojím stánkom, kde nám ponúkli ukážku remeselnej výroby  typickej pre daný región a jej začlenenie do vyučovacieho procesu.

Ďalšiu  kartičku pexesa ukrýval obrázok jarmoku . Žiaci ZŠ Sama Cambela v  Slovenskej Ľupči nám odprezentovali Turíčny jarmok v Slovenskej Ľupči, na ktorom ste mohli  obdivovať aj remeselné výrobky šikovných ľupčianskych majstrov. Túto výrobu sme si mohli pozrieť aj v ich propagačnom stánku.

Naše pexeso nás postupne posúvalo po regiónoch Slovenska. Dostali sme sa aj do Podpoľania. To, čo je krásne v tomto kraji, nám predstavili žiaci zo ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej. Ukázali nám tanečnú choreografiu „Pranie na potoku“ doplnenú o ľudové piesne z Podpoľania.

Deti zo ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne nám pripomenuli radosť, s ktorou každý rok  vítame jar v pásme hier detí na lúke pod názvom „Na zelenej lúke“. Žiaci sú členmi DFS Kolovrátok. Keďže v Dolnom Kubíne sú deti veľmi šikovné, pripravili si pre nás aj ukážku ľudových remesiel regiónu a práce žiakov, ktoré sme obdivovali v ich propagačnom stánku.

Regionálnu výchovu začleňujú do vyučovania aj v ZŠ s MŠ A. Sládkoviča v Hrochoti. Žiaci nám predviedli charakteristické činnosti, ktoré v tomto regióne sprevádzajú ľudí počas celého roka všetkými ročnými obdobiami v pásme s názvom „ Rok sa s rokom zišiel“

Ďalšia odkrytá kartička  nás posunula trošku južnejšie, do Pliešovskej kotliny. Žiačky  ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive, ktorá je súčasťou tohto regiónu, nám predstavili jednotlivé obce ich prímeniami a charakteristickými piesňami. Príbehy o týchto názvoch obcí sú dodnes obľúbené  a považované za dostatočne dôveryhodné.   Dobronivčania  si pre nás pripravili aj propagačný stánok, v ktorom  predstavili materiály používané na vyučovaní RGV a práce žiakov na tému „Prečo mám rád Dobrú Nivu. “

Odkrytím ďalšej  kartičky pexesa sa začínala ozývať ľudová pieseň „V tej Likave“. DFS Likava zo ZŠ s MŠ v Likavke nám predstavila túto pieseň spolu s programom „Hra na likavskú svadbu“. Výborne predstavená choreografia  im v tomto roku zabezpečila na krajskej prehliadke strieborné pásmo. Veď DFS vedie  generácie detí už od roku 1962 k láske k ľudovým tradíciám, tancom a piesňam. Škola sa predstavila aj prezentačným stánkom.

Najpočetnejšia skupina zo  ZŠ s MŠ v Mani, DFS Dolinka, sa nám predstavila s pásmom „Paste sa húsky paste“. Je to stvárnenie dievčenských hier pri pasení husí, vykrúcania píšťaliek chlapcami a ďalších spoločenských hier.  A aby toho nemali málo, v propagačnom stánku sme videli ukážky ľudových remesiel z regiónu a výstavu žiackych prác – tkanie, vyšívanie, šúpolenie a prútené výrobky. A tak sme odkryli všetky kartičky Regionálneho pexesa…

Ďakujeme všetkým zapojeným školám za krásne vystúpenia a ZŠ s MŠ v Malatinej a ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického za výbornú organizáciu podujatia.

 

                                                                              Mgr. Kvetoslava Babiaková

                                                                              Mgr. Jana Zimanová

Comments are closed.