Pracovné stretnutie v Banskej Štiavnici

Miestom pracovného stretnutia členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou bola tentokrát Banská Štiavnica. Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku, známe v minulosti ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou a akademickou tradíciou. Dňa 11. decembra 1993 bolo mesto Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Naša prehliadka začala na parkovisku pod Novým hradom, kde sme mali krásny výhľad na všetky významné historické a sakrálne budovy. Prešli sme k Starému zámku a odtiaľ na námestie Svätej Trojice. Krátku zastávku sme mali na Radnici, ktorá sídli v gotickom dome zo 14. storočia. Prijala nás pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková, ktorá ocenila  prácu učiteľov v oblasti regionálnej výchovy. Darovala nám publikáciu o Banskej Štiavnici, ktorú určite využijeme pri ďalšej návšteve Banskej Štiavnice so žiakmi. Tu sa naša prehliadka skončila. Chcem poďakovať pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Hajšelovi, ktorý nás Banskou Štiavnicou sprevádzal.

Program pokračoval na Základnej škole Jozefa Horáka, kde nás privítal pán riaditeľ Mgr. Ján Maruniak. Prezreli sme si veľmi pekné priestory  zrekonštruovanej základnej školy, ktorá v tomto roku oslavuje 60. výročie vzniku.

Pani učiteľka  Mgr. Martina Prokajová nás oboznámila s učebným plánom regionálnej výchovy na ich škole a mali sme možnosť nahliadnuť do pracovných zošitov a metodických materiálov Regionálnej výchovy pre2.3.a 4. ročník.

Z rokovania Zduženia ďalej vyplynulo, že Regionálne pexeso sa bude konať 9.6. 2017 v Malatinej, na ktoré pozývame nielen všetky členské školy  Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ale aj ostatné školy, ktoré majú k regionálnej výchove blízko.

PaedDr. Mária Slosiariková