Pozvánka na pracovné stretnutie do Banskej Štiavnice

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou

Pozvánka

na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 24. marca 2017 v Banskej Štiavnici

Program:

10:00 hod.                          Zraz účastníkov  na parkovisku pod Novým zámkom v Banskej Štiavnici.

10:00 – 11:45 hod.             Spoznávanie Banskej Štiavnice – prehliadka historickej časti   mesta s odborným výkladom sprievodcu.

12:00 – 13:00 hod.           Pracovné stretnutie Škôl s regionálnou  výchovou.

Program:             Zhodnotenie výročnej konferencie v Heľpe

PaedDr. Mária Slosiariková

Príprava Regionálneho pexesa 9. júna 2017 v Malatinej

Mgr. Kvetoslava Babiaková

Prezentácia metodických materiálov na výučbu regionálnej výchovy v ZŠ
Regionálna výchova pre 2. 3. a 4. ročník v ZŠ Jozefa Horáka

Mgr. Ján Maruniak, Mgr. Martina Prokajová

(môžete priniesť ukážky  učebných  materiálov zo svojich škôl)

13:00 hod.                          Obed v ZŠ Jozefa Horáka Banská Štiavnica

Potvrdenie účasti na zasadnutí posielajte do 17.marca 2017na e-mail regioskoly@gmail.com

alebo na t.č. 0455382361,0903889021,0908940637.

Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Občerstvenie zabezpečí Združenie škôl s regionálnou výchovou  a ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici.

Poznámka:

V prípade problémov s dopravou vieme zabezpečiť  mikrobus zo Zvolena do Banskej Štiavnice   a späť s odchodom o 9,00 hod spred železničnej stanice vo Zvolene(parkovisko oproti pošte).

Ozvite sa na horeuvedenom kontakte.

Tešíme sa na Vašu účasť                                                                              PaedDr. Mária Slosiariková

Predsedníčka Regioškoly