Výročná konferencia – Heľpa 2016

Výročná konferencia“ Škola s regionálnou výchovou 2016“

                    Tohtoročná Výročná konferencia Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou sa konala v rázovitej, na tradície bohatej, horehronskej obci Heľpa. Základná škola v Heľpe úlohu hostiteľky zvládla výborne aj vďaka dobrej spolupráci s Obecným  úradom v Heľpe.

Konferencia sa konala vo veľmi pekných priestoroch penziónu Lucs. Budova penziónu priam dýcha históriou. Bývalá kúria z roku 1799 patrila do vlastníctva rodiny Lucsanszkých. V tejto budove býval aj Karol Plicka, keď v roku 1933 natáčal film Zem spieva.

Po úvodných, privítacích príhovoroch pána starostu Ing. Petra  Hyriaka a pani riaditeľky základnej školy Mgr. Aleny Milanovej vystúpila nová predsedníčka Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou PaedDr. Mária Slosiariková. Pani predsedníčka predstavila pracovný tím predsedajúcej školy (ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive),predniesla plán činnosti Združenia v budúcom období a vyslovila želanie užšej spolupráce Združenia  pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou s Ministerstvom školstva vedy a výskumu Slovenskej republiky, so Štátnym pedagogickým ústavom a s Maticou Slovenskou. Poďakovala ZŠ Sama Cambela za doterajšie predsedníctvo a odovzdala ďakovný list PaedDr. René Kováčikovi, PaedDr. Janke Krížovej a Mgr. Renáte Malovskej. Poďakovanie vyjadril aj Mgr. Milan Markovič, bývalý riaditeľ ZŠ Očová, zakladateľ Združenia. za znovuzrodenie Združenia v roku 2012.

Certifikáty novým členským školám – ZŠ s MŠ Terézie Vansovej a ZŠ Pliešovce, odovzdal vedúci odboru školstva pri MsÚ Zvolen Mgr. Miroslav Marcinko.

Konferenciu prišiel pozdraviť aj predseda Matice Slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD ,čím nás všetkých milo prekvapil. Vyjadril radosť z nášho úsilia zachovávať tradície a učiť deti vážiť si históriu a odkazy našich predkov. Vyjadril nám podporu a povzbudil do ďalšej práce, za čo mu ďakujeme.

Potom už nasledovali veľmi zaujímavé prednášky   odborníkov.“Hodnoty krajiny Horehronia“ predstavil Doc. Ing. Peter Jančura, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene. Z Filozofickej fakulty  UMB vystúpil Doc. PaedDr. Július Lomančík, PhD. s prednáškou “Jazykové a literárne špecifiká regiónu vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni ZŠ. PhDr. Andrea Jágerová z Podpolianskeho  osvetového  strediska  Zvolen hovorila o zvonoch a zvonároch z Dobrej Nivy a okolia. O typológii slovenských ľudových tancoch nás poučila Mgr. Tatiana Salajová zo Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica.

Praktické ukážky ľudového zvykoslovia sme mali možnosť uvidieť na starej fare pod názvom  “Od Lucii do Viliji“ Videli sme  rôzne remeslá a práce, ktoré sa robili na dedine hlavne v zime v predvianočnom čase: páranie peria, priadky, česanie vlny a práce s drevom. Mali sme možnosť uvidieť typickú horehroskú izbu s vianočným stromčekom visiacim nad vianočným stolom a  s vianočnou výzdobou. Mohli sme ochutnať vianočné koláčiky a typické heľpianske dobroty. Na záver sme si pozreli Betlehemcov a vypočuli prekrásne spevy heľpianskych dievčat.

Ani upršané a zachmúrené počasie nám nepokazilo krásne zážitky z tohto pekného dňa. Ešte raz ďakujeme za skvele zorganizovanú výročnú konferenciu v Heľpe.

PaedDr. Mária Slosiariková