Pozvánka na výročnú konferenciu v Heľpe

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na výročnú konferenciu

Škola s regionálnou výchovou,“

                 ktorá sa bude konať dňa 21.10.2016  v penzióne Lucs v  Heľpe.

Cieľ konferencie:

  • prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy v materskej a základnej škole,
  • uskutočniť pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa praktickými aspektmi problematiky regionálnej výchovy.

Organizátori konferencie:

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou

Odborný garant konferencie:

Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. – PDF UMB Banská Bystrica

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD. – PDF UMB Banská Bystrica

Doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. – PDF KU, Inštitút Juraja Páleša Levoča

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. – PDF UMB Banská Bystrica

RNDr. Martina Škodová, PhD. – FPV UMB Banská Bystrica

Organizačný výbor konferencie:

Základná škola Heľpa

Tematické zameranie:

významné osobnosti, prírodné špecifiká, ľudová kultúra a folklór, technické pamiatky, historické pamiatky, ľudová slovesnosť, remeselná výroba v edukácii regionálnej výchovy v materskej a základnej škole.

Časový rozpis priebehu  konferencie:

  9,00 hod -10,00 hod – Prezentácia účastníkov konferencie v Penzióne Lucs v Heľpe

10,00 hod -11,00 hod – Konferencia ( program )

Privítanie

Certifikácia nových členov  Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou

Odborné prednášky:

Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. – PDF UMB Banská Bystrica

PhDr.  Andrea Jágerová – Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

Mgr. Tatiana Salajová – Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

11,00 hod -11,30 hod – Prestávka s občerstvením

11,30 hod-12,30 hod – Prezentácia výsledkov regionálnej výchovy: Vianočné zvyky  od

                                       Lucie do Vilije ( stará fara  )

12,30 hod-13,00 hod – Prehliadka rímskokatolíckeho kostola, Amfiteátra, ZŠ Heľpa

13,00 hod                   –  Obed – ( Penzión Lucs )

Prihlášku pošlite do 17.10.2016 na adresu: ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického, Školská 147/3, Dobrá Niva 962 61 alebo mailom: regioskoly@gmail.com.

Informácie o konferencii a formulár prihlášky nájdete na webovej stránke Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou: www.regioskola.sk

Dopravu  a konferenčný poplatok hradí vysielajúca škola resp. organizácia. Možnosť objednať si nocľah v penzióne Lucs ( Partizánska 321/32,Heľpa,048/6186206 ).

Konferenčný poplatok : 15,- € na  jedného účastníka  

  • Čestní členovia a pozvaní hostia sú bez poplatku.
  • Zahŕňa náklady na registráciu, poštovné, spracovanie zborníka, prenájom, občerstvenie, obed.
  • Poplatok je potrebné uhradiť na účet VUB : SK7202000000003079075956                               do17.10.2016 ( pri prezentácii dostanete potvrdenie o úhrade poplatku )

 Kontakty :PaedDr. Mária Slosiariková, tel. 0908 940637, 045 5382361    

                   mariaslosiarikova7@gmail.com

                  Mgr. Alena Milanová, tel. 0948079033, 0486186205, alenamilanova@atlas.sk

Prihlášku si môžete stiahnuť tu: Prihláška na konferenciu v Heľpe.