Pracovné stretnutie v Dlhom Poli

Dňa 23.septembra sa  konalo pracovné stretnutie Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v ZŠ s MŠ Dlhé Pole. Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie pani zástupkyne Mgr. Márie Mrníkovej. Špecifikum obce Dlhé Pole je drotárstvo s viac ako 300 ročnou tradíciou. Táto hrdosť na predkov a drotárske remeslo sa preniesla aj do regionálnej výchovy v ZŠ s MŠ Dlhé Pole. Mali sme možnosť navštíviť Múzeum dobového materiálu vo vestibule školy a Pamätnú izbu venovanú drotárstvu pod názvom Dlhopoľskí  Páni majstri –NÁVRATY. Ďakujeme pani zástupkyni za pozvanie a pani starostke Ing. Dane Vaveričíkovej a pani riaditeľke Mgr. Ľ. Heinrichovej za milé prijatie. Pracovné stretnutie sa konalo v školskej  knižnici, viedla ho PaedDr. Mária Slosiariková, predsedníčka Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou ( Regioškoly ).

Výstupy z rokovania: PaedDr. M. Slosiariková podala:

  • Správu o činnosti vedenia Regioškoly.
  • Predstavila nový pracovný tím:

PhDr. Ľubomíra Gocníková- pokladníčka

Ing. Katarína Tupanová -webstránka a mailová stránka

Mgr. Mariana Kondáčová- administratíva

Mgr. Kvetoslava Babiaková a Mgr. Martina Buljanová- programové vedúce,

choreografia

  • Predniesla novú víziu organizovania Regioškoly, s ktorou zúčastnení súhlasili:

Stretnutia členov uskutočňovať 3x v roku.

1.stretnutie – ( marec , apríl )

Cieľ– návšteva  zaujímavého miesta s cieľom bližšie ho spoznať z hľadiska regiónu, tradícii, kultúry, architektúry a pod. Môže byť jednodňové alebo dvojdňové (turistika, semináre, neformálne rozhovory a pod.).

2.pracovné stretnutie – ( september )

            Cieľ– návšteva členskej základnej alebo materskej školy, oboznámenie sa

s regionálnou výchovou na škole

a príprava Výročnej konferencie.

3.Výročná konferencia –(október, november )

            Cieľ– odborné prednášky, praktická realizácia regionálnej výchovy v základnej

škole, prezentácia regiónu.

4.Detská prehliadka reg. výchovy ( Pexeso ) 1 x 3 roky.

             Cieľ– prezentácia detskej tvorivosti, zameranie regionálnej výchovy,detských

folklórnych skupín a po. Organizovať samostatne, nie  ako súčasť konferencie.

  • Predstavila model financovanie Regioškoly:

     –členský  príspevok zostáva- 20 euro

     –2% z dane

     –konferenčný príspevok- 15 eur na účastníka (môže sa meniť),prebytok pôjde na účet

Regioškoly . Platí sa prevodom z účtu.

     –pracovné stretnutia budú hradené z účtu Regioškoly

     –dopravné hradí vysielajúca škola.

  • Oboznámila prítomných s programom výročnej konferencie v Heľpe a všetkých

srdečne  na ňu pozvala.