Už v minulosti ľudia vedeli, že sám človek to má zložitejšie, že v jednote a spolupráci je sila. Veď aj ľudové porekadlo hovorí o tom, že „svoji majú ako reťaz spolu držať“. A to je hlavné „motto“ spolupráce škôl v Združení pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. V čom spočíva spolupráca: vo vzájomnej výmene skúseností, vedomostí a informácií, v metodickejContinue Reading

kreditáciu pre členské školy združenia je možné získať po splnení minimálne sedem podmienok z desiatich, ktoré sú dominantnými pre napĺňanie cieľov združenia. Ich výber je individuálny. Akreditácia sa udeľuje raz ročne na výročnej vedeckej konferencii, kde sa zároveň prijímajú aj nové členské školy. Po úspešnom zvládnutí vybraných podmienok a prezentácii ich činnostiContinue Reading