Výhody účasti v združení

Už v minulosti ľudia vedeli, že sám človek to má zložitejšie, že v jednote a spolupráci je sila. Veď aj ľudové porekadlo hovorí o tom, že „svoji majú ako…

Prihlasovací formulár

  Prihlasovací formulár v MS Word            Prihlasovací formulár v PDF  

Podmienky akreditácie

kreditáciu pre členské školy združenia je možné získať po splnení minimálne sedem podmienok z desiatich, ktoré sú dominantnými pre napĺňanie cieľov združenia. Ich výber je individuálny….