Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia

Výborné fašiangy s tradíciou ako má byť ste mohli zažiť aj v Dlhom Poli, kde ich pripravili učitelia a žiaci ZŠ s MŠ Dlhé Pole….

Veselé Vianoce a šťasný nový rok 2016

Milí priatelia, kolegovia, členovia, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspechov v…

Konferencia „Škola s regionálnou výchovou 2015“

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou každoročne organizuje výročnú konferenciu, na ktorej akredituje nové členské školy. Okrem získania tohto ocenenia, učitelia medzi sebou prezentujú…

Pozvánka na konferenciu do Dobrej Nivy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na konferenciu „Škola s regionálnou výchovou“, ktorá sa bude konať dňa 06.11.2015 v ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive. Cieľ…

Pracovné stretnutie v Dobrej Nive

Dňa 7.10.2015 sa v ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresníckeho v Dobrej Nive uskutočnilo pracovné stretnutie členov združenia. Stretnutie otvorila a všetkých prítomných privítala pani…

Pracovné stretnutie

Vážení  kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou dňa 07.10.2015 (streda) o 09.30 v priestoroch ZŠ s MŠ Juraja Slávika v Dobrej…