Kraslice z Polichna

Starosta obce Polichno a Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci vyhlasujú súťaž KRASLICE Z POLICHNA. Podrobnejšie informácie sú v prílohe. Vzhľadom na aktuálnu situácie…

Zrušenie prac.stretnutia 18.3.2020

Vážení kolegovia, keďže sa nám začalo šíriť respiračné ochorenie vyvolané koronavírusom COVID-19, zúžené vedenie združenia spoločne s riaditeľkou ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne (aj…

Pracovné stretnutie 18.3.2020

Pozývame Vás na pracovné stretnutie REGIONÁLNYCH ŠKÔL, ktoré sa uskutoční 18.3.2020 o 9:30 na ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Program je v prílohe. Najdôležitejším…

Správa z pracovného stretnutia na Dobrej Niva

Pozvánka na pracovné stretnutie do Dobrej Nivy

Regionálne pexeso

Pozvánka na Regionálne pexeso

Regionálna výchova, Valaská

Správa z pracovného stretnutia vo Vígľaši

ZŠ Vígľaš

Tanec hrou v edukačnej praxi