Sticky

V stredu 10.11.2021 sa konala pracovná porada všetkých „regionálnych škôl“ v prostredí Microsoft Teams. Všetkým školám boli zaslané prihlasovacie linky. Zápisnicu s prac. stretnutia doručíme opäť emailom každej škole. Na porade sme informovali o nadviazaní spolupráce so ŠPÚ. Združenie nominuje 2 členov do komisií, ktoré pracujú na príprave návrhu vstupnéhoContinue Reading

Sticky

V pondelok 25.10.2021 sa konala pracovná porada všetkých „regionálnych škôl“ v prostredí Microsoft Teams. Všetkým školám boli zaslané prihlasovacie linky. Zápisnicu s prac. stretnutia doručíme opäť emailom každej škole. Na porade sme sa dohodli na ďalšom pokračovaní práce združenia, všetky prítomné školy boli oboznámené s financovaním a počtom členov združenia,Continue Reading

Sticky

Starosta obce Polichno a Základná škola M. R. Štefánika v Lučenci vyhlasujú súťaž KRASLICE Z POLICHNA. Podrobnejšie informácie sú v prílohe. Vzhľadom na aktuálnu situácie sa tvorivá dielňa neuskutočníContinue Reading

Sticky

Vážení kolegovia, keďže sa nám začalo šíriť respiračné ochorenie vyvolané koronavírusom COVID-19, zúžené vedenie združenia spoločne s riaditeľkou ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne (aj na odporúčanie primátora mesta Dolný Kubín) rozhodlo o odložení pracovného stretnutia ZDRUŽENIA ŠKOL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU, ktoré sa malo konať 18.3.2020 v Dolnom Kubíne zatiaľContinue Reading

Sticky

Pozývame Vás na pracovné stretnutie REGIONÁLNYCH ŠKÔL, ktoré sa uskutoční 18.3.2020 o 9:30 na ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Program je v prílohe. Najdôležitejším bodom bude prezentácia pracovného materiálu Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu na prípravu voliteľného predmetu o tradičnej ľudovej kultúre, v ktorej nás zastupuje doterajšia predsedníčka združenia PaedDr.Continue Reading

Sticky

Vážení  kolegovia, pozývame Vás na pracovné stretnutie členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2018 (piatok) o 09:00 v priestoroch MŠ Kriváň.   Prihláška Kriván Pozvánka Kriváň (2) Pozvánka KriváňContinue Reading

Sticky

Regionálne prvky majú nezastupiteľné miesto vo vyučovacom procese mnohých učebných predmetov (slovenský jazyk, občianska náuka, technika, dejepis) aj na našej škole – ZŠ Jaroslava Simana, VALASKÁ. Posielame Vám malú ,,ochutnávku“  projektov a úspechov našich žiakov. Mgr. Soňa Skladaná regionálnavýchovaContinue Reading

Sticky

Na potrebu regionálnej výchovy ako súčasti učebných osnov upozornili aj Štefan Zima, predseda Folklórnej únie Slovenska a Mária Slosiariková, predsedníčka Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v relácii RÁDIA REGINA západ dňa 6.3.2018 http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/veda-poznanie-vzdelavanie/158222/regionalna-vychova-je-tento-predmet-potrebnyContinue Reading

Sticky

Fašiangy Naša MŠ je zameraná na regionálnu výchovu a a formou zážitkového učenia deti spoznávajú zvyky a tradície našej obce. Medzi ne patria aj Fašiangy. Pripomenuli sme si ich niekoľkými akciami. V prvom rade sme deťom vysvetlili symboliku jednotlivých  fašiangových postáv- „straškov“. Materskú školu navštívil ujo Pavol, ktorý deťom predstavil hudobný nástroj heligónku. Zahral Continue Reading

Sticky

Pracovné  stretnutie v Lučenci   Jesenné stretnutie Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou sa konalo 21.októbra 2017. Program stretnutia pripravila koordinátorka regionálnej výchovy v ZŠ  M.R. Štefánika v Lučenci Mgr. Radana Tuhárska. V budove  základnej školy nás privítala  pani riaditeľka Mgr. Gabriela Aláčová a žiaci školy krátkym folklórnym vystúpením. Potom sme sa presunuli doContinue Reading